FAQ

En samling frågor ni deltagare ställt mer eller mindre ofta

Inför olika års expeditioner har vi fått in många frågor från intresserade scouter. För att underlätta för er att hitta svaren har vi sammanställt denna FAQ. Om du har en fråga som saknas, eller om du efter att ha läst det här dokumentet har nya funderingar, är du välkommen att kontakta oss!

Vad kommer det att kosta att delta i Explorer Belt 2017?

Deltagaravgiften för expeditionen ligger på 14 500 kronor och då ingår resor (inte till förträffen dock!), mat, boende och alla andra omkostnader; du behöver bara ha med dig egna fickpengar!

När ska man betala in deltagaravgiften?

Enkelt uttryckt: när vi säger till. Vi kommer att gå ut med mer detaljerade instruktioner om betalningen av deltagaravgiften senare.
Du behöver inte betala in någonting i samband med att du ansöker till expeditionen.

Vad är det för åldersgräns för att få ansöka till expeditionen?

Expeditionen riktar sig till Utmanare i åldern 15-19. Om du är osäker på om du är gammal nog för att gå Explorer Belt föreslår vi att du pratar med de av dina ledare som gått Explorer Belt och hör efter om de tycker att du ska ansöka eller om du ska vänta något år.

  • Om de tycker du ska ansöka så tycker vi det också.
  • Om de tycker du ska vänta kan det vara så att du får ut mer av Explorer Belt om du istället söker nästa eller nästnästa år.

Men om jag är äldre än 19 år då?

I så fall har du inte möjlighet att gå Explorer Belt i år. Däremot kan du påverka åldersgränsen för Explorer Belt genom att delta i diskussionerna kring de tre motionerna om saken som ligger i Scouternas stämma, Demokratijamboree 2016.

Vilka datum går expeditionen?

Expeditionen lämnar Sverige 2017-06-18 och kommer tillbaka 2017-07-09. Innan dess kommer samma expedition att ha en obligatorisk förträff helgen vecka 18.

Vilka klockslag gäller för avresa och hemkomst för expeditionen respektive förträffen?

Exakta klockslag är inte bestämda än och kommer troligtvis inte heller att bli det förrän lagom till förträffen.

Jag kan inte komma till förträffen. Kan jag ansöka ändå?

Förträffen är en chans för oss ledare att träffa er deltagare innan expeditionen och lära känna er. Det skapar en möjlighet för oss att förebygga eventuella problem som kan uppstå. Utöver det ger det er scouter möjlighet att lära känna varandra. Det är alltså väldigt viktigt att delta i förträffen. Med det sagt är vi ledare inte omöjliga att ha att göra med. Om du har en särskilt god anledning till att inte komma kan vi eventuellt lösa det om du bollar saken med oss först!

Ni säger expedition ibland, är inte det ett annat arrangemang?

Både ja och nej. Explorer Belt är ett arrangemang som anordnas av Scouterna. När vi scouter åker till ett annat land brukar vi ha en benämning för den grupp människor som åker. När vi åkte till världsscoutjamboreen i Japan kallade vi det för ”kontingent”. Traditionellt sett har man för Explorer Belt istället använt benämningen ”expedition”. När vi säger ”Expeditionen till Nederländerna kommer att …” betyder det samma sak som ”Kontingenten till Nederländerna kommer att …”.

Med det sagt finns det även ett annat arrangemang som heter just Expedition.

Hur stor är chansen att jag blir antagen?

En matematiker skulle konstatera att chansen för att bli antagen om man INTE ansöker är lika med noll. Om man däremot ansöker är chansen att bli antagen ett okänt värde som kan spänna mellan 0 och 1. Således är chansen att bli antagen, om man ansöker, med största sannolikhet oändligt mycket bättre än om man inte ansöker!

Med andra ord: Det går inte att ge något specifikt svar på din fråga. Det är så många olika faktorer som väger in. Vi ledare vill att så många som möjligt ska gå chansen att gå Explorer Belt och kommer att göra vad vi kan för att ni som ansöker ska bli antagna!

Hur många platser finns det?

Antalet platser begränsas till vad som får plats i en buss och vad som går att hantera för fyra ledare. Det innebär i praktiken runt 40 deltagare, men det ska inte påverka din vilja att ansöka!

Kan man ansöka själv eller måste man ansöka tillsammans med någon?

Det väljer du själv. Om du ansöker själv och blir antagen kommer vi ledare att para ihop dig med någon annan som också ansökt ensam.

Får man gå Explorer Belt som könsmixat par?

Som det ser ut nu tycker vi i ledarteamet att det är OK med par av mixat kön. Därför, om ni vill bilda ett könsmixat vandringspar tycker vi att ni ska ansöka som ett sådant till expeditionen. Skulle något inträffa som gör att vi ledare måste backa på det ställningstagandet får vi föra en dialog när det inträffar.

Men vilken typ av kön tänker ni på? Biologiskt? Juridiskt? Psykologiskt? …

Välj den typ av kön som är aktuell för dig och läs svaret på förra frågan igen! :-)

Kommer det att bli problem att gå som könsmixat par?

Det kommer det säkert! Precis som att andra par kommer att råka ut för problem kommer ni också att stöta på utmaningar som ni måste lösa! Att klara av svårigheter är en del av utmaningen med Explorer Belt.

Jag har inget pass som är giltigt sex månader efter att vi kommer hem!

I så fall måste du skaffa dig ett nytt pass! Oavsett vilka passunioner som finns är det ALLTID lämpligt att ha med sig ett pass när man reser utomlands!

Jag har svarat X i ansökan, kommer ni att ta bort min ansökan på grund av det?

Nej, inte om du inte ber oss om det. Tänk också på att om du vill dra tillbaka din ansökan måste ditt tillbakadragande vara giltigt enligt reglerna som finns på sida två i ansökningsformuläret, ”Scouternas regler för ansökan till och tillbakadragande från arrangemang”!
Det som kan hända ifall du svarat avvikande på en fråga i din ansökan är att vi kontaktar dig för att reda ut vad saken gäller.

Om man ansöker och blir antagen, kan man tacka nej till sin plats efter det?

Även denna fråga får sitt svar på sida två i ansökningsformuläret, ”Scouternas regler för ansökan till och tillbakadragande från arrangemang”!

Vem kontaktar jag om jag har frågor om Explorer Belt?

Lämpligtvis kommunikationsansvarige för vår expedition. På sidan Ledare hittar du kontaktuppgifter.