Om Explorer belt

Explorer belt är en vandring i ett främmande land som riktar sig till Utmanare och yngre Roverscouter.

Ett Explorer belt, eller en expedition som det också kallas, består av två huvuddelar.

  • Vandring, scouterna går runt 16 mil i ett land främmande för dem.
  • Rundtur, scouterna åker gemensamt runt och fördjupar kunskaperna om landet.

Syftet är att ge scouterna en fysisk och mental utmaning som leder till att de växer som människor.